Jak pogodzić deweloperską chęć zysku z potrzebami miast i ich mieszkańców? Co sprawia, że dobrze się nam żyje? O czym nie mogą zapominać samorządy w procesie kształtowania tkanki miejskiej? Jak zmieniały się i będą zmieniać metropolie?

Te oraz wiele innych pytań związanych z rynkiem nieruchomości redakcja „Rzeczpospolitej” zadaje ekspertom światowej klasy, których zaprasza do Gdyni na kolejne edycje Real Estate Impactor. Na wydarzeniu tym patrzymy na rynek z innej perspektywy. Odzierając go z informacji o rekordach sprzedaży, planach deweloperów, czy porad dla inwestorów. Czemu? Bo pod hasłem rynek nieruchomości kryje się tak naprawdę codzienność użytkowników przestrzeni miejskich, będących równocześnie mieszkańcami blokowisk, kamienic, domów jednorodzinnych , czy apartamentowców. I to o ich potrzebach nie mogą zapominać zarówno samorządy jak i deweloperzy projektując kolejne osiedla, czy nowe dzielnice biurowe.

Dziękujemy za rejestrację!

Potwierdzenie zostało wysłane na podany w formularzu adres e-mail.

Rejestracja

Informacja RODO oraz o rejestracji zapisu wideo i foto.

Administratorem danych osobowych jest Gremi Media SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Rejestrowy pod numerem KRS: 0000660475. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, nazwa firmy, stanowisko) oraz wizerunku jest związane z projektem „REAL ESTATE IMPACTOR”. Zarejestrowane materiały będą prezentowane w serwisach internetowych Administratora, na kontach Administratora w serwisach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin) oraz materiałach dokumentujących przebieg wydarzenia. W zakresie przysługujących Państwu praw (dostęp, sprostowanie usunięcie, itp.) przewidzianych przepisami RODO zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa a szczegóły zostaną Państwu udostępnione w osobnym komunikacie.

Organizatorzy

Partner strategiczny

Partner

Partnerzy merytoryczni